Lados Dávid

1987-

MOME

 

Anyagszerűség és anyagtalanság, mozgás és mozdulatlanság, idő és időtlenség – Lados Dávid Újhold című sorozata egyszerre mutatja be ezen jelenségeket, melyek a természettel való türelmes és fegyelmezett alkotói játék eredményeképp szerepelhetnek egymás mellett.

Lados koncepciója szerint a munkáknak újhold idején, a lehető legnagyobb sötétségben kellett létrejönniük, hogy az égbolton kívül mindent, amit a fotográfiákon látunk, kizárólag a művész által elhelyezett idegen elem, egy világító gömb fessen meg a szemünk előtt. Az Újhold című projekt művészi beavatkozása tehát egy mesterséges fényforrás elhelyezésében és abban a gesztusban merül ki, hogy az alkotó a természetre, jelen esetben a gravitációra bízza a külső elemet, mely

a fizika törvényszerűségeinek engedelmeskedve hol egy pontban marad, hol vakító fénysávot rajzol ki a képeken. Az érintetlen természet és a mesterséges fényforrás közt drámai kontraszt feszül. A fény ellentmondást nem tűrő dominanciáját mégis képes megszelídíteni a tény, hogy épp ez az idegen elem definiálja környezetét, mivel csak általa válik láthatóvá számunkra a természet.

Frank Márta Éva