Vescot Kft a kortársművészetért  

 

Korunk kihívásokkal teli, fokozott elvárásaira reflektálva, elengedhetetlen feladatunknak tartjuk a mérnök munkájának szélesebb összefüggéseit is átlátó, nyitott, társadalmi kihívást is betöltő értelmiségi szerepvállalást.

 

Biztos piaci pozícióval bíró cégként kötelességünknek érezzük olyan célok mellé állni, amelyeket támogatásra tartunk érdemesnek.

 

Mérnökirodaként a kreativitás fontos pillére alkotó munkánknak. A mérnöki kreativitás a természettudományos gondolkodáson alapszik és arra ösztönöz, hogy minden jelenség eredendő okát keressük. A feladat átlátását jelenti, az összefüggések felismerését, azt, hogy el tudjuk különíteni a lényeges motívumokat a mellékestől. A folyamatosan fejlesztetett tudás válik bennünk szellemi értékekért küzdő alkotó tevékenységgé, mely a találékonyságot, az intelligenciát és sok esetben a merészséget mozgósítja.

Nem áll szándékunkban a magunk munkáját összevetni egy művész alkotó tevékenységével, mégis sok párhuzamot fedezhetünk fel közöttük. Ez az alapgondolat fordította figyelmünket a képzőművészetek felé. Mindig is fontosnak tartottuk az oktatást támogatni, ám azt is látjuk, hogy a pályakezdőknek milyen nehézségekkel kell szembenézniük. Ez a képzőművészekre fokozottan igaz. Így döntöttünk amellett, hogy fiatal pályakezdő művészeket kívánunk támogatni az indulás első pillanataiban. Ennek a gondolatnak 2013-tól a Vescot Kortársművészet Mentorprogram ad keretet.

 

Első kiállításunk:

2012 év végén pályázatot hirdettünk fiatal művészek számára, melynek témája: Fellini 8 és fél című filmje. Fiatal művészeinknek feladata volt ennek a témának saját szájízre formálása, és ezen keresztül önmaguk bemutatása.

2013. tavaszán, a Vescot megalapításának 8 és feledik évfordulóján megnyíló kiállításon művészeink mutatatták meg saját gondolataikon keresztül azt, amit Fellini oly nagyszerűen fejez ki filmjében: az alkotásról, az igazságról, az őszinteségről, a hitről szóló gondolatokat a jelen valóságában.

 

Szándékunk szerint minden év más témát kínál.

 

2015-ben a fény és az energiatakarékos megoldások állnak középpontban. Programunkkal csatlakoztunk a „Fény nemzetközi éve” UNESCO által meghirdetett nemzetközi programsorozatához.

2015 március 26-án, az A38 Hajón megnyíló kiállításunk mottója: láttatni a láthatatlant.

Címe: FÉNYképek

 

Mentorprogramunk ez évi kiállítása ismét a Vescot Kft cégalapítását megünneplő rendezvény, melyet immár hagyományosnak mondhatóan a kiállítása köré szervezünk. Így először partnereink találkozhatnak a művészekkel és láthatják kiállított munkáikat. 

 

 

Tóth Veronika és Ács László.

A Vescot Kft alapító tulajdonosai

A B S E N C E 
A 2016-os kiállítás címe, amelyen 6 fotóművész mutatta be munkáit. 
 
A 2016-os pályázat témája a mérnöki műtárgyak fotográfiai megjelenítése volt. A nyertes pályamunkák mind egyedi műalkotások, azonban egy párhuzamost fedeztünk fel bennük - a hiány mint visszatérő motívum. Így kapta a kiállítás az    A B S E N C E vagyis a hiány címet.